مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

1394/9/17 تاریخ بروزرسانی

مهاجرت به کانادا

مهاجرت
تحصیل، کار و سرمایه گذاری
در کانادا

کارشناسان رسمی:
سیامک زارعی
نیلوفر باقرزاده

بیست سال تجربه ما ضامن موفقیت شماست
ویزای تجاری
سیتی زن شیپ
ویزای توریستی
سوپر ویزای والدین
اسپانسر همسر و والدین
پیشنهاد رسمی دعوت به کار
تحصیل در بهترین دانشگاه ها
مهاجرت سرمایه گذاری استان کبک
مهاجرت کارآفرینی استان مانی توبا
تحصیل فرزندان در مدارس دولتی انتاریو
تمدید کارت اقامت کانادا در تخصص ماست

Tell :
+1 (416) 757 1400
+1 (416) 733 3633
+98 (21) 8280 2528

مهاجرت به کانادا

سیامک زارعی نام آگهی دهنده :
02182802528 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://ParsNational.ca لینک آگهی :
کانادا 6075Yonge Street - Toronto - Ontario M2M3W2 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll