آگهی مناقصه و مزایده،دعوت به مجمع،فراخوان

آگهی مناقصه و مزایده،دعوت به مجمع،فراخوان

1394/1/23 تاریخ بروزرسانی

آگهی مناقصه و مزایده،دعوت به مجمع،فراخوان

*پذیرش آگهی روزنامه های کثیر الانتشار*
مناقصه و مزایده,دعوت به مجمع و فوق العاده ها،فراخوان...
77073444-021

آگهی مناقصه و مزایده،دعوت به مجمع،فراخوان

هادی بلوچ نام آگهی دهنده :
02177073444 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
تهرانپارس آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll