سیستم های مدیریت کیفیت TUEO

سیستم های مدیریت کیفیت TUEO

1395/3/21 تاریخ بروزرسانی

سیستم های مدیریت کیفیت TUEO

سیستمهای مدیریت کیفیت(استانداردها)
شرکت TUEO درسال1997 دراشتوتگارت آلمان تاسیس گردیدوتوسط نهاد اعتباردهی DAKKS که عضو IAF سازمان استاندارد جهانی است (www.IAF.nu)اعتبار میگردد.
شرکت Armcert به عنوان تنها نماینده ی رسمی این شرکت در ایران در زمینه ی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و آموزشی واعطای گواهینامه های معتبربین المللی فعالیت مینماید ودر اکثر حوزه های خدمات ممیزی،بازرسی ومشاوره ی سیستم و صدورگواهینامه های بین المللی :سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد بین المللی ISO 9001 ، ISO 14001 ، ISO 22000 ، HACCP ، GMP ، SMS ، SQAS وسایرگواهینامه ها بر اساس استانداردهای بین المللی فعالیتهای خود را با بالاترین کیفیت اراِیه میدهد.
کارشناس : طالب زاده
وب سایت : WWW.TUEO.COM
تلفن همراه : 09383416260

سیستم های مدیریت کیفیت TUEO

طالب زاده نام آگهی دهنده :
09383416260 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.armcert.com لینک آگهی :
میرداماد آقازاده فرد آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll