سیستمهای مدیریت کیفیت و صدور گواهی نامه ها

سیستمهای مدیریت کیفیت و صدور گواهی نامه ها

1395/3/21 تاریخ بروزرسانی

سیستمهای مدیریت کیفیت و صدور گواهی نامه ها

سیستمهای مدیریت کیفیت(استانداردها)
هلدینگ بزرگ Armcert آرم سرت با بهترین ومجرب ترین اساتید وگروه ممیزی درزمینه ی مشاوره ثبت و صدور سیستمهای مدیریت کیفیت،صدور گواهینامه های ایزو ،انجام دوره های آموزشی بادارابودن نمایندگی های رسمی ومعتبر از کشورهای آلمان ،استرالیا ،چک و انگلیس فعالیتهای خودرادر زمینه ی اراِیه ی خدمات در سیستمهای مدیریت بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 9001 _ سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 _ایمنی وبهداشت حرفه ای _ ISO 18001ایمنی و مواد غذایی ISO 22000 و HACCP_GMP _SMS _SQAS و سایر گواهینامه ها فعالیت خود را با بالاترین کیفیت ارایه میدهد.
کارشناس : طالب زاده
وب سایت :www.armcert.com
تلفن همراه :09383416260

سیستمهای مدیریت کیفیت و صدور گواهی نامه ها

طالب زاده نام آگهی دهنده :
09383416260 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.armcert.com لینک آگهی :
میرداماد آقازاده فرد آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll