استانداردها و گواهینامه های بین المللی ایزو ( Equal assurance)

استانداردها و گواهینامه های بین المللی ایزو ( Equal assurance)

1395/3/21 تاریخ بروزرسانی

استانداردها و گواهینامه های بین المللی ایزو ( Equal assurance)

سیستمهای مدیریت کیفیت(استانداردها)
آرم سرت(armcert) تنها نماینده ی رسمی شرکت equal assurance استرالیا در خاورمیانه است که توسط نهاد اعتباردهی (JAS_ANZ) که عضو IAFسازمان استاندارد جهانی (WWW.IAF.nu )است فعالیتهای خود رادرایران در زمینه ی خدمات ثبت وصدور گواهی نامه های ایزو، آموزشی ،ممیزی ،مشاوره ی سیستم وخدمات آموزشی با بالاترین کارایی وبرگزیده ترین اساتید وجدیدترین روشهای ارزیابی وممیزی مورد تایید استانداردهای بین المللی ارایه میدهد.
پروژه های بهنوش _ ارم نوش _ گروه بهمن _کاشی و سرامیک ایفا سرام _بون آدون _کامپوره –ایران خودرو دیزل_هواپیمایی های ایران ایر _ کیش _ قشم _ آسمان و.... تنها گوشه ی کوچکی از فعالیتهای این شرکت می باشد.
شرکت آرم سرت با بهترین ومجرب ترین اساتید خود آماده ی ارایه ی خدمات اجرایی و آموزشی در سیستمهای مدیریت کیفیت ISO9001_سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001_ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001_ایمنی ومدیریت مواد غذایی ISO 22000و HACCP_GMP_SMS_SQAS و سایر گواهینامه ها می باشد.
اطمینان در این عرصه را با تجربه کنید
کارشناس : طالب زاده
وب سایت : www.equalassurance.com
تلفن همراه: 09383416260

استانداردها و گواهینامه های بین المللی ایزو ( Equal assurance)

طالب زاده نام آگهی دهنده :
09383416260 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.armcert.com لینک آگهی :
میرداماد آقازاده فرد آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll