دوره های آموزشی بین المللی REFA

دوره های آموزشی بین المللی REFA

1395/3/21 تاریخ بروزرسانی

دوره های آموزشی بین المللی REFA

دوره های اموزشی بین المللی
موسسه ی REFAبا 90 سال سابقه در زمینه ی آموزش اصولی وپایه ای برای مهندسین صنایع ومدیران صنعت با ارایه ی گواهی نامه ی بین المللی ومعتبر به عنوان کلینیک مدیریت ومدرسه ی صنعتی آماده ی ارایه ی خدمات میباشد.
شرکتArmcert به عنوان نماینده ی REFA درایران مسوول برگزاری سمینارهای آموزشی و مشاوره در سیستمهای مدیریتی وصنعتی میباشد.
متدولوژی REFA استانداردی در صنعت آلمان است که بهینه سازی فرایندهای کار ،سازماندهی طراحی کار،سازمان صنعتی کارامد،توانمند سازی سازمانی،توانمند سازی فردی رادر هدف کار خود دارد.
فعالیتهای REFA در ایران :آموزش ومشاوره ی حرفه ای وتخصصی در جهت تربیت مربی در زمینه های آموزش مدیریت و صنعت وارایه ی مشاوره ی مدیریتی و سازمانی به صورت بین المللی واستاندارد است.
مزایای اموزشی REFA عبارتند از :تجزیه وتحلیل فرایندهای تجاری ، کاربرد متدهای بهینه سازی فرایند ومحاسبه ی هزینه ی اطلاعاتی برای برنامه ریزی وکنترل

کارشناس :طالب زاده
وب سایت: www.iranrefa.ir
تلفن همراه : 09383416260

دوره های آموزشی بین المللی REFA

طالب زاده نام آگهی دهنده :
09383416260 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.armcert.com لینک آگهی :
میرداماد آقازاده فرد آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll