خرید انواع لوبیا چشم بلبلی

خرید انواع لوبیا چشم بلبلی

1395/3/8 تاریخ بروزرسانی

خرید انواع لوبیا چشم بلبلی

خصوصیات انواع لوبیا چشم بلبلی
دمای بیش از30 درجه مناسب رشد لوبیا چشم بلبلی نبوده ودمای بیش از35 درجه منجربه عدم تشکیل دانه درآن می شود وهمچنین دمای کمتراز15 درجه برای رشدآن نامناسب می باشد.
نسبت به طول روزخنثی می باشد. معمولا 30 تا40 روز بعد از کاشت شروع به گلدهی می کند.
برای خرید انواع لوبیا چشم بلبلی به سایت زیر مراجعه شوذ
www.vermi.ir

خرید انواع لوبیا چشم بلبلی

سرلک نام آگهی دهنده :
09128727292 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.vermi.ir لینک آگهی :
www.vermi.ir آدرس :
60000 ریال قیمت :

loader

Scroll