تدريس خصوصي دروس حسابداري و مالي

تدريس خصوصي دروس حسابداري و مالي

1395/4/6 تاریخ بروزرسانی

تدريس خصوصي دروس حسابداري و مالي

تدريس خصوصي كليه دروس حسابداري و مالي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد أصول حسابداري و ميانه و صنعتي و اقتصاد مديريت و حسابداري مديريت توسط استاد دانشگاه تهران با بيش از ١٠ سال سابقه

تدريس خصوصي دروس حسابداري و مالي

سليمي نام آگهی دهنده :
٠٩١٢٥٧٩٤٦٠٥ تلفن :
AddresEmail ایمیل :
حسابداري ,مديريت حسابداري ،اقتصاد مديريت،حساب لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll