تدريس خصوصي امار و تحليل أماري و تحقيق در عمليات

تدريس خصوصي امار و تحليل أماري و تحقيق در عمليات

1395/4/6 تاریخ بروزرسانی

تدريس خصوصي امار و تحليل أماري و تحقيق در عمليات

تدريس خصوصي امار و تحليل أماري،تحقيق در عملياتي ١،٢و پيشرفته در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد با بيش از ١٠ سال سابقه توسط استاد دانشگاه تهران

تدريس خصوصي امار و تحليل أماري و تحقيق در عمليات

سليمي نام آگهی دهنده :
٠٩١٢٥٧٩٤٦٠٥ تلفن :
AddresEmail ایمیل :
تحقيق در عمليات لینک آگهی :
شريعتي پل رومي آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll