ثبت شرکت ، صورتجلسات ، تغییرات

ثبت شرکت ، صورتجلسات ، تغییرات

1395/3/16 تاریخ بروزرسانی

ثبت شرکت ، صورتجلسات ، تغییرات

انجام کلیه امور ثبتی - تغییرات در کلیه امور ثبتی از قبیل افزایش -کاهش سرمایه شرکت

ورود و خروج موسسین از شرکت

نقل و انتقال سهام

تغییر آدرس شرکت

الحاقیه به موضوع فعالیت شرکت

صورتجلسات مجمع فوق العاده

صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه

صورتجسات هیئت مدیره

لطفا جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت ثبت امیری مراجعه نمایید.

www.amirisabt.com

ثبت شرکت ، صورتجلسات ، تغییرات

امیری نام آگهی دهنده :
02188764590 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.amirisabt.com لینک آگهی :
مبرعماد پ 6 آدرس :
1000000 ریال قیمت :

loader

Scroll