کلنیک کاشت مو طب هیر

کلنیک کاشت مو طب هیر

1395/3/19 تاریخ بروزرسانی

کلنیک کاشت مو طب هیر

آیا PRP مورد تایید FDA می باشد؟

در ایالات متحده استفاده از PRP به عنوان قسمتی از فرآیند کلینیکی ترمیم مو نیازمند تاییدیه ی FDA نیست ، فقط استفاده به عنوان انتقال خون در حین یا پس از جراحی به تاییدیه ی FDA نیاز دارد. استفاده از PRP به عنوان بخشی از جراحی به عنوان یک روش تعریف می شود و منوط به مقررات FDA نیست.
هر چند:
• در ایالات متحده ، دستگاهی که برای آماده سازی PRP از آن استفاده می شود باید تاییدیه ی FDA داشته باشد. سانتریفیوژ هایی که PRP را خون به عنوان یک هدف پزشکی (برای مثال کمک به بهبود بافت) جدا می کنند دستگاه هایی هستند که تحت پوشش قوانین غذایی ، دارو و لوازم آرایشی فدرال می باشند. قوانین فدرال تولیدکنندگان دستگاه های پزشکی را قبل از فروش تجهیزات ملزم به گرفتن گواهینامه یا تاییدیه می کند. عدم کسب گواهینامه یا تاییدیه قبل از فروش چنین تجهیزاتی مغایر با قانون ایالات متحده است. تاییدیه قبل از فروش باید شامل اطلاعاتی باشد که نشان دهد دستگاه ایمن است و بازده مناسبی دارد.
• FDA استفاده از PRP را به طور ویژه در پیوند مو تایید نکرده است. تاییدیه ی FDA بر پایه ی شواهد عینی از بازده (برای مثال ارتقای بهبودی و ارتقای رشد مو) و ایمنی استوار است. ادعاهایی بر این اساس که PRP "مورد تایید FDA" برای استفاده در پیوند مو می باشند پوچ و بی اساس هستند. تبلیغ بازده PRP در ارتقای رشد مو نقض پروتکل FDA در زمینه ی پزشکی محسوب می شود.
استفاده از PRP به طور ویژه در پیوند مو برای ارتقای....
ادامه مطلب آیا PRP مورد تایید FDA می باشد؟

در ایالات متحده استفاده از PRP به عنوان قسمتی از فرآیند کلینیکی ترمیم مو نیازمند تاییدیه ی FDA نیست ، فقط استفاده به عنوان انتقال خون در حین یا پس از جراحی به تاییدیه ی FDA نیاز دارد. استفاده از PRP به عنوان بخشی از جراحی به عنوان یک روش تعریف می شود و منوط به مقررات FDA نیست.
هر چند:
• در ایالات متحده ، دستگاهی که برای آماده سازی PRP از آن استفاده می شود باید تاییدیه ی FDA داشته باشد. سانتریفیوژ هایی که PRP را خون به عنوان یک هدف پزشکی (برای مثال کمک به بهبود بافت) جدا می کنند دستگاه هایی هستند که تحت پوشش قوانین غذایی ، دارو و لوازم آرایشی فدرال می باشند. قوانین فدرال تولیدکنندگان دستگاه های پزشکی را قبل از فروش تجهیزات ملزم به گرفتن گواهینامه یا تاییدیه می کند. عدم کسب گواهینامه یا تاییدیه قبل از فروش چنین تجهیزاتی مغایر با قانون ایالات متحده است. تاییدیه قبل از فروش باید شامل اطلاعاتی باشد که نشان دهد دستگاه ایمن است و بازده مناسبی دارد.
• FDA استفاده از PRP را به طور ویژه در پیوند مو تایید نکرده است. تاییدیه ی FDA بر پایه ی شواهد عینی از بازده (برای مثال ارتقای بهبودی و ارتقای رشد مو) و ایمنی استوار است. ادعاهایی بر این اساس که PRP "مورد تایید FDA" برای استفاده در پیوند مو می باشند پوچ و بی اساس هستند. تبلیغ بازده PRP در ارتقای رشد مو نقض پروتکل FDA در زمینه ی پزشکی محسوب می شود.
استفاده از PRP به طور ویژه در پیوند مو برای ارتقای
ادامه مطلبآیا PRP مورد تایید FDA می باشد؟

در ایالات متحده استفاده از PRP به عنوان قسمتی از فرآیند کلینیکی ترمیم مو نیازمند تاییدیه ی FDA نیست ، فقط استفاده به عنوان انتقال خون در حین یا پس از جراحی به تاییدیه ی FDA نیاز دارد. استفاده از PRP به عنوان بخشی از جراحی به عنوان یک روش تعریف می شود و منوط به مقررات FDA نیست.
هر چند:
• در ایالات متحده ، دستگاهی که برای آماده سازی PRP از آن استفاده می شود باید تاییدیه ی FDA داشته باشد. سانتریفیوژ هایی که PRP را خون به عنوان یک هدف پزشکی (برای مثال کمک به بهبود بافت) جدا می کنند دستگاه هایی هستند که تحت پوشش قوانین غذایی ، دارو و لوازم آرایشی فدرال می باشند. قوانین فدرال تولیدکنندگان دستگاه های پزشکی را قبل از فروش تجهیزات ملزم به گرفتن گواهینامه یا تاییدیه می کند. عدم کسب گواهینامه یا تاییدیه قبل از فروش چنین تجهیزاتی مغایر با قانون ایالات متحده است. تاییدیه قبل از فروش باید شامل اطلاعاتی باشد که نشان دهد دستگاه ایمن است و بازده مناسبی دارد.
• FDA استفاده از PRP را به طور ویژه در پیوند مو تایید نکرده است. تاییدیه ی FDA بر پایه ی شواهد عینی از بازده (برای مثال ارتقای بهبودی و ارتقای رشد مو) و ایمنی استوار است. ادعاهایی بر این اساس که PRP "مورد تایید FDA" برای استفاده در پیوند مو می باشند پوچ و بی اساس هستند. تبلیغ بازده PRP در ارتقای رشد مو نقض پروتکل FDA در زمینه ی پزشکی محسوب می شود.
استفاده از PRP به طور ویژه در پیوند مو........
ادامه مطلب http://www.tebhair.com/

کلنیک کاشت مو طب هیر

طب هیر نام آگهی دهنده :
22224914 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://www.tebhair.com/ لینک آگهی :
http://www.tebhair.com/ آدرس :
122 ریال قیمت :

loader

Scroll