تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم

تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم

1397/1/29 تاریخ بروزرسانی

تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم

تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم
تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم
تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم

تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم (شرکت آذرتبادل)

رادیاتور روغن داغ ، رادیاتور بخار ، رادیاتور آبگرم

شرکت مجتمع صنعتی آذرتبادل (سهامی خاص) تولید کننده انواع رادیاتور روغن داغ ، رادیاتور بخار و
رادیاتور آبگرم جهت صنایع مختلف می باشد.

رادیاتور آبگرم و بخار
لیست تولیدات:
1- رادیاتورآبگرم ( کویل آبگرم ) لوله مسی و فین صفحه ای آلومینیوم
2- رادیاتورآبگرم ( کویل آبگرم ) لوله مسی و فین گالوانیزه
2- رادیاتور بخار ( کویل بخار ) لوله فولادی و فین صفحه ای گالوانیزه
3- رادیاتور بخار ( کویل بخار ) لوله فولادی و فین آلومینیوم
4- رادیاتوربخار ( کویل بخار ) فین اکسترود و لوله فولادی در سایز مختلف
5- رادیاتورآبگرم (کویل آبگرم ) فین اکسترود و لوله مسی در سایز مختلف
6- لوله و فین در سایز و مدلهای متناسب جهت صنایع مختلف

تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم - تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم
تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم - تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم
تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم - تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم

تولید کننده رادیاتور بخار و رادیاتور آبگرم

آرمین سلیمی نام آگهی دهنده :
09141032167 34203411 041 34203000 041 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll