برترین ها و بزرگان بازاریابی ایران در هتل المپیک تهران

برترین ها و بزرگان بازاریابی ایران در هتل المپیک تهران

1395/5/26 تاریخ بروزرسانی

برترین ها و بزرگان بازاریابی ایران در هتل المپیک تهران

برترین ها و بزرگان بازاریابی ایران در هتل المپیک تهران

استاد علی چمنی

بنیانگذار متد درامد سبز (GM2)

استاد کامران صحت

فروش و بازاریابی

استاد احمد حلت

مرد موفقیت ایران

برترین ها و بزرگان بازاریابی ایران در هتل المپیک تهران

ژیوار نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll