دی تجهیزآزما تجهیز آزمایشگاه ها وارائه خدمات آزمایشگاهی

دی تجهیزآزما تجهیز آزمایشگاه ها وارائه خدمات آزمایشگاهی

1395/6/31 تاریخ بروزرسانی

دی تجهیزآزما تجهیز آزمایشگاه ها وارائه خدمات آزمایشگاهی

دی تجهیزآزما : تجهیز آزمایشگاه ها وارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره به کلیه ی واحدهای صنعتی

خدمات بازرگانی : تامین تجهیزات آزمایشگاهی برندهای داخلی و خارجی ROCKER / KRUSS / Milwaukee

خدمات آزمایشگاهی : کلیه ی خدمات کالیبراسیون و پایش های زیست محیطی و خود اظهاری ها

خدمات مشاوره ای : آموزش ، مشاوره و پیاده سازی استانداردهای
- ISO/IEC 17025 ( سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه )
-ISO 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت )
-ISO 14001 (سیستم مدیریت محیط زیست )
- ISO 18001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )

دی تجهیزآزما تجهیز آزمایشگاه ها وارائه خدمات آزمایشگاهی

شاه حسینی نام آگهی دهنده :
09123902633 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll