خرید و فروش کانتینر

خرید و فروش کانتینر

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

خرید و فروش کانتینر

خرید و فروش کانتینر


بهزادکانتین


خریدار وفروشنده انواع کانتینر20فوت و40فوت جهت انبار

وصادرات کالا

مدیریت :بهزادمجیدیخرید و فروش کانتینر - خرید و فروش کانتینر - خرید و فروش کانتینر
خرید و فروش کانتینر - خرید و فروش کانتینر - خرید و فروش کانتینر
خرید و فروش کانتینر - خرید و فروش کانتینر - خرید و فروش کانتینر
خرید و فروش کانتینر - خرید و فروش کانتینر - خرید و فروش کانتینر

خرید و فروش کانتینر

بهزادمجیدی نام آگهی دهنده :
09123388565 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
جاده قدیم قم روبه روی درب جدید بهشت زهرا آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll