تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

1396/2/10 تاریخ بروزرسانی

تجهیزات آزمایشگاهی

- pH متر رومیزی دیجیتال با دقت 0.01 وسنجش mV/T با سیستم A.T.C. با پایه و سنسور دما والکترود شیشه وحافظه

- pH متر رومیزی دیجیتال با صفحه نمایشگر بزرگ و با دقت 0.01 وسنجش pH/T با سیستم A.T.C. با پایه و سنسور دما و الکترود شیشه و حافظه

- .D.O متر پرتابل دیجیتال کالیبره دستی در دو نقطه هوای اشباع 100 % و محلول % 0 اکسیژن ، دارای سیستم A.T.C.
( تعادل سیستم دمایی ) بهمراه الکترود پلاروگراف با 3 متر کابل سفارش آمریکا

- .D.O اکسیژن متر پرتابل دیجیتال با رنج 0 – 45 mg / l (ppm) با دقت 0.01 و سنجش درصد O2 + پروب

- .D.O اکسیژن متر رومیزی دیجیتال با رنج 0 – 45 mg / l (ppm) با دقت 0.01 و سنجش درصد O2 و قابلیت نصب به کامپیوتر و نرم افزار با 2 متر کابل بهمراه الکترود و پایه + قابلیت تنظیم دما به صورت اتوماتیک

- فتومتر دیجیتال تست آمونیاک (LR ) با رنج 0.00 – 3.00 mg / l با دقت 0.01 mg / l
پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل

- فتومتر دیجیتال تست آهن ( HR ) با رنج 0.00 – 5.00 mg / l با دقت 0.01 mg / l
پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل

- فتومتر دیجیتال تست آمونیاک (MR ) با رنج 0.00 – 9.99 mg / l با دقت 0.01 mg / l
پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل

- رفراکتومتر دیجیتال بارنج -50 - 0 درجه سانتی گراد جهت تست نقطه انجماد و حجم اتیلن گلیکل با کاربری تست فرآیند تولید ضد یخ

- رفراکتومتر دیجیتال رومیزی با رنج 0 – 85% و دقت 0.1% Brix در دمای 80 درجه ، اتوکالیبر مجهز به سیستم A.T.C. با تکنیک اندازه گیری بر اساس متد ICUMSA ( استاندارد متد بین المللی جهت آنالیز شکر)

- رفراکتومتر دیجیتال بارنج PSU 50 - 0 % شوری نمک آب دریایی به صورت طبیعی و مصنوعی ، با تکنین اندازه گیری بر اساس متد ضریب شکست جهت غلظت نمک های دریایی در محلول با سنجش میزان چگالی و میزان املاح بر حسب واحد ppt با کاربری تولید در صنایع آبزیان درجه سانتیگراد


- رفراکتومتر دیجیتال با رنج 0 – 85 % جهت سنتز شکر معکوس با تکنیک اندازه گیری بر اساس متد ICUMSA (استاندارد متد بین المللی جهت آنالیز شکر)

- رفراکتومتر دیجیتال با رنج 0 – 85 % جهت سنتز گلوکز با تکنیک اندازه گیری بر اساس متد ICUMSA (استاندارد متد بین المللی جهت آنالیز شکر)

- رفراکتومتر دیجیتال با رنج 0 – 85 % جهت سنتز فروکتوز با تکنیک اندازه گیری بر اساس متد ICUMSA (استاندارد متد بین المللی جهت آنالیز شکر)
محلول با سنجش میزان درصد وزنی و حجمی و چگالی محلول با کاربری در کلیه صنایع غذایی

تجهیزات آزمایشگاهی

دی تجهیز آزما نام آگهی دهنده :
09123902633 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll