لوازم ورزشی پارکی

لوازم ورزشی پارکی

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

لوازم ورزشی پارکی

لوازم ورزشی پارکی

حذف فعالیتهای عضلانی باعث میشود که همگان شادی خوشحالی لذت وتمدد اعصاب خود را از دست بدهند لذا شرکت " شهر آذین" یکی از متولیان وپیشکسوتان در عرصه طراحی وتولید لوازم ورزشی پارکی با استفاده از اصول علمی -چهارچوب های مشخص وتکنیکهای کارآمدومحاسبه شده ونیز بادر اختیار داشتن تیم های مجرب طراحی وتولید و بهره گیری از دانش فنی وحضور کارشناسان مجرب میکوشد گامی بلند در جهت اعتلای این امر که "ایران را ایرانی باید بسازد" بردارد و نیز افتخار داریم مشاور شما در امر تجهیز فضای باز و بوستانهای شهری باشیم.شعار ما در این راستا اینگونه تعریف میشود که شهر زیبا ساختنی اه یافتنی.


لوازم ورزشی پارکی - لوازم ورزشی پارکی - لوازم ورزشی پارکی
لوازم ورزشی پارکی - لوازم ورزشی پارکی - لوازم ورزشی پارکی
لوازم ورزشی پارکی - لوازم ورزشی پارکی - لوازم ورزشی پارکی

لوازم ورزشی پارکی

فرانک ربانی نام آگهی دهنده :
09361505780 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.shahrazin-co.com لینک آگهی :
تهران،شهرک غرب،بلوار درختی،کوچه ثقفی،پلاک 3،واحد 2 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll