جزوات دست نویس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جزوات دست نویس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

جزوات دست نویس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

این جزوات دست نویس مربوط به کلاسهای حضوری پارسه رشته مهندسی مکانیک برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد میباشد. این جزوات دست نویس شامل درس، حل تمرین، نکات مهم و کلیدی کنکوری و حل تستهای کنکور به روشهای مختلف توسط اساتید برجسته است. این جزوات یکی از منابع مهم برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میباشد و کسانی که به هر دلیل قادر به شرکت در کلاسهای کنکور نیستند میتوانند با هزینه ایی به مراتب کمتر از کلاسهای کنکور به این نکات ارزشمند دسترسی پیدا کنند و از داوطلبان دیگر عقب نمانند.جزوات-ارشد-+- مکانیک سیالات ۱ و ۲ دکتر صادقی : خواص سیال، استاتیک سیالات، مباحث دینامیکی، آنالیز ابعادی و تشابه، جریان داخلی، جریان پتانسیل و لایه مرزی.

-+- انتقال حرارت ۱ و ۲ دکتر کوثری : مقدمه ای بر انتقال حرارت، هدایت حرارتی، هدایت یک بعدی و دایم، هدایت دو بعدی و دایم، هدایت غیر دایم، مقدمه ای بر جابجایی، جابجایی داخلی، جابجایی خارجی، جابجایی طبیعی، مبدل های حرارتی، مقدمه ای بر تشعشع و تشعشع بین سطوح.

-+- ترمودینامیک ۱ و ۲ دکتر کوثری : کار و حرارت، قانون اول، قانون دوم، آنتروپی، برگشت ناپذیری، سیکل های توان و تبرید، روابط ترمودینامیکی،مخلوط ها و محلولها، واکنش های شیمیایی، تعادل شیمیایی و جریان داخل شیپوره ها.

-+- استاتیک دکتر نائی : تجزیه نیرو به مولفه های آن در مختصات قایم دو بعدی و سه بعدی، برآیند نیروهای متقارب، برآیند نیروها به وسیله مولفه های آنها، تعادل نقطه مادی، گشتاور نیرو حول یک نقطه در مختصات دو بعدی و سه بعدی، تبدیل سیستم نیرو به یک نیرو و گشتاور، تعادل اجسام صلب، تعادل جسم تحت سه نیرو، قاب ها، خرپا، مرکز سطح، قضیه گلدن پایوس، دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی، ممان اینرسی و کار مجازی.

-+- مقاومت مصالح ۱ و ۲ دکتر نائی : تنش محوری، تغییر مکان محوری، کرنش، قانون هوک، کرنش حجمی، استوانه جدار نازک، پیچش، خمش، برش، تحلیل تنش، تغییر مکان تیرها، روش انرژی، کمانش ستون.

-+- طراحی اجزا ۱ و ۲ دکتر نائی : تحلیل تنش، مواد نرم و ترد، تمرکز تنش، نظریه های شکست استاتیکی، نظریه خستگی، طراحی اتصالات رزوه ای و پرچی، طراحی اتصالات جوشی، طراحی فنرها، طراحی محور ها، یاتاقان های غلتشی، روانسازی و یاتاقان های لغزشی، طراحی چرخدنده های ساده و مارپیچ، چرخ دنده های مخروطی و حلزونی، کلاچ، ترمز، اجزای مکانیکی انعطاف پذیر.

-+- دینامیک دکتر تیموری : آشنایی با دینامیک، سینماتیک ذرات، سینتیک ذرات، سینتیک مجموه ذرات، سینماتیک اجسام صلب در صفحه و فضا، سینتیک اجسام صلب در صفحه و فضا.

-+- ارتعاشات دکتر تیموری : ارتعاشات آزاد، ارتعاشات واداشته هارمونیکی، ارتعاشات گذرا، سیستمها با دو یا چند درجه آزادی، خواص سیستمهای نوسانی و معادله لاگرانژ.

-+- دینامیک ماشین دکتر تیموری : تعاریف و مقدمات، حرکت شناسی ساز و کارهای صفحه ای، درجه آزادی ساز و کارهای صفحه ای، مراکز آنی چرخش ساز و کارهای صفحه ای، سرعت شناسی با استفاده از مراکز آنی چرخش، سرعت شناسی و شتاب شناسی ساز و کارهای صفحه ای، ساز و کارهای صفحه ای معادل، نیرو شناسی ساز و کارهای صفحه ای، ترازمندی اجرام چرخان، ترازمندی اجرام آرو، چرخ لنگر، بادامک و پیرو، مجموعه چرخدنده های معمولی، مجموعه چرخدنده های خورشید صفحه ای، مجموعه چرخدنده های خورشید فضایی.

-+- کنترل اتوماتیک مهندس صفرآبادی : انواع مدلسازی، فضای حالت، تابع تبدیل، فرمول میسون، تحلیل پاسخ گذاری سیستم های درجه ۱ و ۲، پایداری، معیار راوس هرویتس، نوع سیستم و خطای ماندگار، فیدبک و اثرات فیدبک، مکان هندسی ریشه ها، پایداری در حوزه فرکانس، معیار پایداری نایکوییست، دیاگرام بود، حد فاز و بهره ، معیار پایداری بود، طراحی کنترل کننده. دانلود نمونه

-+- ریاضی ۱ و ۲ دکتر معتقدی : تابع، حد، پیوستگی، مشتق، کاربرد مشتق، دنباله و سری، انتگرال، کاربرد انتگرال، ماتریس، منحنی ها، رویه ها، حد و پیوستگی و مشتق پذیری توابع چند متغیره، جبر خطی، بهینه سازی توابع چند متغیره، میدانهای برداری، انتگرال چند گانه، انتگرال منحنی الخط، انتگرال سطح، قضیه های انتگرال و کاربرد آنها.

-+- معادلات دیفرانسیل دکتر معتقدی : معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر، حل معادلات با استفاده از سری ها، دستگاههای معادلات دیفرانسیل خطی، تبدیل لاپلاس.

-+- ریاضی مهندسی دکتر معتقدی : سری های فوریه، محاسبه سری ها با استفاده از سری فوریه، انتگرال گیری و مشتق گیری از سری فوریه، رابطه پارسوال، قضیه همگرایی، شرایط دیریکله، محاسبه ضریب فوریه بدون انتگرال گیری، انتگرال فوریه، محاسبه انتگرالهای معین با استفاده از انتگرال فوریه، تبدیل فوریه و خواص آن و کاربرد های تبدیل فوریه، اعداد مختلط، نگاشت، خواص حد و پیوستگی و مشتق تابع مختلط، توابع تحلیلی، معادلات ریمان، توابع هارمونیک، تابع تکین، بسط لران، معرفی قطب، نقطه ویژه اساسی، نقطه حذف شدنی، محاسبه مانده در نقاط تکین منفرد، محاسبه انتگرالهای مختلط، محاسبه انتگرالهای معین با استفاده از انتگرال مختلط، معادلات دیفرانسیل با استفاده از مشتقات جزیی مرتبه اول، معادلات دیفرانسیل با استفاده از مشتقات جزیی مرتبه دوم، استاندارد سازی، تشخیص نوع دوم معادلات درجه دوم، حل دالامبر معادله موج، حل معادله موج و حرارت در مختصات دکارتی و قطبی، حل معادله لاپلاس در مختصات دکارتی و قطبی و کروی، حل معادله لاپلاس با استفاده از نگاشت همدیس، معادلات دیفرانسیل با استفاده از مشتقات جزیی با استفاده از سریهای فوریه، تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس.

-+- زبان تخصصی مهندسی مکانیک دکتر قاضی مرادی : متون عمومی و تخصصی
به همراه این مجموعه، تستهای ارشد مهندسی مکانیک با پاسخنامه سالهای ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ بصورت رایگان برای شما ارسال خواهد شد.
برای تهیه جزوات به لینک آگهی مراجعه فرمایید.

جزوات دست نویس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

مسیح نام آگهی دهنده :
09337235873 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://iranprg.ir/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/ لینک آگهی :
خ نهضت آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll