دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

1396/7/30 تاریخ بروزرسانی

دعاوی حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از تجارب و تخصص حقوقدانان، مشاوران، کارشناسان و سابقه ای درخشان در زمینه دعاوی حقوقی آماده ارائه خدمات تخصصی به شرح زیر را دارد:
1- الزام به تنظیم سند رسمی
2- ابطال سند مالکیت
3- اخذ به شفعه و حق فسخ در صورتی که موضوع آن مالی باشد
4- مطالبه ثمن
5- خلع ید
6- قلع و قمع بنا
7- اثبات مالکیت
8- اعتراض به رأی کمیسیون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت اسناد و املاک در صورت داشتن ادعای مالکیت
9- دعوی افراز-تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
10- دعوی بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
11- دعوی راجع به فک رهن
12- دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی
13- دعوی ابطال اجاره نامه ملک مشروعی
14- اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معین
15- دعوی تخلیه ید از عین مستأجره یا مرهونه و خوانده به استناد سند انتقال ملک از خواهان مدعی مالکیت گردد
16- دعوی اعتراض به ثبت ملک
17- الزام به انجام تعهد
18- ادعای وقفیت
19- اعسار از محکوم به هزینه دادرسی
20- مطالبه خسارت
21- مطالبه وجه التزام

دعاوی حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی نام آگهی دهنده :
88543085 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll