توپ صوتی ، کلاغ پران و گراز دور کن

توپ صوتی ، کلاغ پران و گراز دور کن

1396/2/20 تاریخ بروزرسانی

توپ صوتی ، کلاغ پران و گراز دور کن

این دستگاه جهت مصرف در باغات و مزارع بزرگ میباشد که با استفاده از صوت بالا میتواند باعث ترساندن پرندگان و گرازهای وحشی شود و آنها را از مزارع و باغات دور نماید .
سوخت مصرفی این دستگاهها گاز میباشد که با استفاده از کپسول گازسوخت مورد نیاز این دستگاه تامین میگردد .

توپ صوتی ، کلاغ پران و گراز دور کن

حسین قاضی نام آگهی دهنده :
09156486096 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll