گیج تطویل و تورق

گیج تطویل و تورق

1396/2/1 تاریخ بروزرسانی

گیج تطویل و تورق

گیج پولکی و سوزنی
ابزاری آزمایشگاهی که به منظور تعیین درصد وزنی سنگ دانه های معیوب در پرکننده ها مورد استفاده قرار می گیرد.
گیج تورق برای اندازه گیری مقدار تورق سنگدانه ها و همچنین درصد وزنی دانه هایی می باشد که کمترین ضخامت آنها از 5/3 mm ضخامت متوسط دانه ها کمتر است.
گیچ تطویل برای اندازه گیری میزان تطویل درصد وزنی سنگدانه هایی که بیشترین طول دانه آنها بزرگتر از 5/14 mm متوسط دانه ها می باشد.

گیج تطویل و تورق

کیمیاگران جوان نام آگهی دهنده :
021-66432060 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll