بارگذاری صفحه ای خاک

بارگذاری صفحه ای خاک

1396/2/1 تاریخ بروزرسانی

بارگذاری صفحه ای خاک

بارگذاری صفحه ای خاک
ابزاری آزمایشگاهی که برای تعیین پارامترهای مهمی مانند مدول یانگ ، ضریب عکس العمل بستر و مقاومت مجاز مصالح و در نهایت تعیین مقاومت زمین هنگام ساخت پی استفاده می گردد.

بارگذاری صفحه ای خاک

کیمیاگران جوان نام آگهی دهنده :
021-66432060 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll