آموزش کلینیکال تزریق بوتاکس، ژل و چربی ویژه پزشکان

آموزش کلینیکال تزریق بوتاکس، ژل و چربی ویژه پزشکان

1396/3/1 تاریخ بروزرسانی

آموزش کلینیکال تزریق بوتاکس، ژل و چربی ویژه پزشکان

آموزش تخصصی و کاربردی تزریق ژل، بوتاکس و چربی ویژه پزشکاناین کارگاه پوست آموزش حرفه ای، تئوری و عملی تزریق ژل(Filler) ، بوتاکس (Botox) و چربی (Fat) است. شیوه صحیح انتخاب Case، اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون های تزریق، تداخلات دارویی، تکنیک های بی حسی، جایگاه های تزریق، عوارض و نحوه درمان و روش های مراقبت پس ازانجام کار آموزش داده می شود.

مهمترین وجه تمایز موسسه ما آن است که پزشکان پس از آموزش کامل تحت نظر استاد، Case موسسه را در اختیار دارند تا خود اقدام به تزریق ژل، بوتاکس و چربی کنند.

شرکت در این کارگاه آموزشی همراه با ارائه بگ آموزشی شامل جزوه، CD، دفتر یادداشت، خودکار، پذیرایی و ناهار خواهد بود. در ضمن به پزشکان گواهی هم اعطاء می گردد.

برخی از آیتم های آموزشی کارگاه تزریق ژل، بوتاکس و چربی:

روز اول

ساعت 8 – 9: Case Selection, Indication & contraindication, drugs Effect, Post Operative Care, Complications & Treatment Courses

ساعت 9 تا 11: آناتومی عضلات صورت، محل های تزریق و دوزاژ، انجام تزریق بوتاکس در Case عملی

ساعت 11 – 11:30: پذیرایی و استراحت

ساعت 11:30 – 13:30: خصوصیات پر کننده مناسب، ارزیابی قبل از تزریق، تکنیک ها و داروهای بی حسی، انجام تزریق فیلر در Case عملی

ساعت 13:30 – 14: ناهار

روز دوم

ساعت 9 – 10: Case Selection, Indication & contraindication, drugs Effect, Post Operative Care, Complications & Treatment Courses

ساعت 10 – 10:30: پذیرایی و استراحت

ساعت 10:30 – 13: تکنیک بی حسی محل برداشت و تزریق چربی، انجام تزریق چربی در Case عملی


نشانی: اصفهان، خیابان آمادگاه، کوچه بابک، پلاک 12، طبقه 2

www.nicafarin.com


Tel: 031 - 32 23 73 99
Telfax: 031 - 32 23 20 43

Cell: 0913 – 317 77 19
آموزش کلینیکال تزریق بوتاکس، ژل و چربی ویژه پزشکان

موسسه نیک آفرین ایرانیان نام آگهی دهنده :
03132237399 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll