ميکروسکوپ مدرسه ايي

ميکروسکوپ مدرسه ايي

1396/3/25 تاریخ بروزرسانی

ميکروسکوپ مدرسه ايي

ميکروسکوپ هاي مختلف داراي بزرگنمايي هاي متفاوتي ميباشند که عموماً با وجود عدسي هاي گوناگون، تصوير نمونه مورد نظر چند برابر مي شود . اصول کلي در تمامي انواع ميکروسکوپ ها براساس عبور نور با طول موج هاي متفاوت از چندين عــدسي محدب مي باشد که هرچقدر طول موج نور به کار رفته در ميکروسکوپ مزبور کوتاه تر باشد قدرت تفکيک و يا جــداکنندگي آن ميکروسکوپ بيشتر است.

ميکروسکوپ مدرسه ايي

کیمیاگران جوان نام آگهی دهنده :
66432060 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll