ميکروسکوپ مدرسه ايي دو چشمی

ميکروسکوپ مدرسه ايي دو چشمی

1396/3/25 تاریخ بروزرسانی

ميکروسکوپ مدرسه ايي دو چشمی

ميکروسکوپ هاي مختلف داراي بزرگنمايي هاي متفاوتي ميباشند که عموماً با وجود عدسي هاي گوناگون، تصوير نمونه مورد نظر چند برابر مي شود . اصول کلي در تمامي انواع ميکروسکوپ ها براساس عبور نور با طول موج هاي متفاوت از چندين عــدسي محدب مي باشد که هرچقدر طول موج نور به کار رفته در ميکروسکوپ مزبور کوتاه تر باشد قدرت تفکيک و يا جــداکنندگي آن ميکروسکوپ بيشتر است.

ميکروسکوپ مدرسه ايي دو چشمی

کیمیاگران جوان نام آگهی دهنده :
66432060 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll