کتاب پردازش تصاویر ماهواره‌ای در MATLAB

کتاب پردازش تصاویر ماهواره‌ای در MATLAB

1396/4/23 تاریخ بروزرسانی

کتاب پردازش تصاویر ماهواره‌ای در MATLAB

کتاب پردازش تصاویر ماهواره‌ای در MATLAB

مولفان: سعید جوی‌زاده، صغری رنجبر، فائزه اسلامی‌زاده
تلفن سفارش: 32341477-09382252774
آدرس آموزشگاه شیراز:
خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز
پست الکترونیک:
وب سایت: www.gisland.org

برخی مطالب ارائه شده در این کتاب :
آشنایی با کلیات سنجش از دور
آشنایی با ماتریس‌ها
مزایای نرم افزار MATLAB نسبت به دیگر نرم افزار های سنجش از دور
معرفی محیط‌های مختلف MATLAB
معرفی توابع پرکاربرد MATLAB
نحوه فراخوانی داده‌های مختلف در MATLAB
معرفی تصاویر سنجش از دور و ویژگی های آن
روش دستیابی به تصاویر سنجش از دور
نمایش تصویر در MATLAB
نمایش ارزش‌های DN بر روی تصویر
نمایش و تعدیل هیستوگرام تصویر
نمایش ترکیب های رنگی تصاویر باندهای مختلف
نحوه اجرای عملیات ریاضی و آماری روی تصویر
تصحیح رادیومتری تصویر
تصحیح اتمسفری تصویر
برش منطقه مورد مطالعه
کلیاتی بر فیلتر ها و اجرای فیلترها
معرفی شاخص های کاربردی و محاسبه آنها
برآورد شاخص طیفی شوری خاک
برآورد شاخص‌ طیفی حرارت سطح زمین LST و....
طبقه‌بندی تصاویر
و آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی
نحوی خروجی گرفتن تصاویر
انواع روش های ذخیره
و...

کتاب پردازش تصاویر ماهواره‌ای در MATLAB

موسسه علمی چشم انداز نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll