استرداد جهزیه

استرداد جهزیه

1396/5/20 تاریخ بروزرسانی

استرداد جهزیه

یکی از موضوعات مهم در طلاق و دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه می باشد که باید برای رسیدگی درست به این امر از یک وکیل طلاق خوب بهره گرفت. در این راستا باید توضیح داد که مادامی که عین جهیزیه موجود باشد ، مطالبه قیمت و ارزش آن وجاهت قانونی ندارد.بنابراین طرح دعوای استرداد جهیزیه می بایست بر مبنای مطالبه ی عین لیست سیاهه و یا اقلام موجود جهیزیه باشد و چنانچه زوجه ادعایی مبنی بر عدم تبرع عین جهیزیه دارد و مطالبه قیمت آن را می نماید می بایست این امر را اثبات نماید.
در تعریف جهیزیه در عرف و قانون کنونی ما می توان گفت : جهیزیه اموالی است که زن پس از نکاح با خود به خانه شوهر می برد و جزء حقوق مالی زوجه محسوب و زوجه بر آن مالکیت دارد.
با ما تماس بگیرید
مشهد – نبش وکیل آباد 13- ساختمان سروش 1- طبقه اول
05136071464
09010901624

rayandad.ir


مهمترین نکته در دعوای جهیزیه اثبات بقاء عین جهیزیه نزد زوج (شوهر) می باشد.در اکثر موارد زوج با اقرار خود کار زوجه را ساده می نماید، ولی در غیر این صورت نیاز به معرفی شاهد یا ادله دیگر اثبات دعوا به دادگاه رسیدگی کننده می باشد.

بنابراین زوجه چنانچه ادعا می نماید که جهیزیه وی موجود و نزد زوج می باشد می تواند طی طرح دادخواستی در دادگاه خانواده با پیوست نمودن لیست سیاهه جهیزیه ی خود (در صورت وجود ) جهیزیه ی خود را مطالبه نماید.چنانچه لیست اقلام جهیزیه به امضاء زوج رسیده باشد و زوج در جلسه رسیدگی لیست اقلام و امضاء خود را قبول داشته و اعتراضی ننماید ، حسب الاقرار رأی مبنی بر محکومیت زوج به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج لیست اقلام را قبول نداشته باشد ،زوجه می تواند شهودی نیز به دادگاه تعرفه نماید تا در این خصوص با اتیان سوگند و ادا شهادت نزد دادگاه صحت وجود چنین جهیزیه ای را برای زوجه گواهی دهند.

با ما تماس بگیرید
مشهد – نبش وکیل آباد 13- ساختمان سروش 1- طبقه اول
05136071464
09010901624

rayandad.ir


چنانچه عین جهیزیه تلف گردیده باشد زوجه می تواند قیمت آن را مطالبه نماید.

در این خصوص ماده 1118 و مواد 612 لغایت 615 قانون مدنی مستند آراء قرار می گیرد.

موسسه حقوقی رایانداد با بهره گیری از وکلای پایه یک حقوقی آماده رسیدگی به امور طلاق و استرداد جهیزیه می باشد و تجربه به پایان رساندن پرونده های طلاق توافقی را در رزومه کاری خود داشته و در زمینه ی وکیل طلاق و وکیل طلاق توافقی از وکلای مجرب بهره می گیرد.
با ما تماس بگیرید
مشهد – نبش وکیل آباد 13- ساختمان سروش 1- طبقه اول
05136071464
09010901624

rayandad.ir
استرداد جهیزیه قبل از طلاق، استرداد جهیزیه بدون سیاهه، استرداد جهیزیه با فاکتور، استرداد جهیزیه بعد از طلاق، استرداد جهیزیه با استشهاد محلی، استرداد جهیزیه دادخواست، استرداد جهیزیه در طلاق، استرداد جهیزیه توسط زوج، استرداد جهیزیه و تامین خواسته، استرداد جهیزیه چگونه است، استرداد جهیزیه، استرداد جهيزيه، اجراییه استرداد جهیزیه، اظهارنامه استرداد جهیزیه، دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق، استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، استشهادیه استرداد جهیزیه، استرداد جهیزیه بدون سیاهه و فاکتور، استرداد جهیزیه بدون حکم دادگاه، استرداد جهیزیه با قرار تامین خواسته، اعتراض به استرداد جهیزیه، پرونده استرداد جهیزیه، تقاضاي استرداد جهيزيه، استرداد جهیزیه و تمکین، استرداد جهیزیه در طلاق توافقی، دادخواست استرداد جهیزیه و تامین خواسته، تقاضای استرداد جهیزیه، استرداد جهیزیه یعنی چه، چگونگی استرداد جهیزیه، حکم استرداد جهیزیه، استرداد جهیزیه در قانون، درخواست استرداد جهیزیه، دعوای استرداد جهیزیه، دادخواست استرداد جهيزيه، دعوی استرداد جهیزیه، استرداد جهیزیه رای وحدت رویه، استرداد جهیزیه زوج، شرايط استرداد جهيزيه، صورتجلسه استرداد جهیزیه، طریقه استرداد جهیزیه، استرداد جهیزیه مالی یا غیر مالی، قانون استرداد جهیزیه، قانون استرداد جهيزيه، مشکلات استرداد جهیزیه، نحوه استرداد جهیزیه، طلاق و استرداد جهیزیه، وکیل طلاق، وکیل خوب ، وکیل طلاق مشهد، وکیل طلاق تهران

,

استرداد جهزیه

موسسه حقوقی رایانداد نام آگهی دهنده :
09010901624 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll