سپهر ارتباط گویا

سپهر ارتباط گویا

1396/8/8 تاریخ بروزرسانی

سپهر ارتباط گویا

سپهر ارتباط گویا
www.persianvoipshop.ir
ویپ گیتوی Dinstar DAG1000-4S
ویپ گیتوی Dinstar DAG1000-4S دارای 4 پورت FXS است و دو پورت شبکه است . با استفاده از این ویپ گیت وی می توانید 4 دستگاه آنالوگ غیر IP مانند دستگاه فکس و یا تلفن های غیر IP را به بستر ویپ متصل نمایید . این ویپ گیتوی کاملا با الستیکس سازگار می باشد . گیتوی دینستار DAG1000-4S از پروتکل های SIP/IMS/3GPP پشتیبانی می کند .
http://persianvoipshop.ir/index.php/dinstar-voip-gateway-dag1000-4s.html

41258000
Telegram – Instagram : persianvoipshop

سپهر ارتباط گویا

تهرانی نام آگهی دهنده :
41258000 تلفن :
---------- ایمیل :
http://www.nabagahi.com لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll