دانلود پکیج تمام آموزشهای Docker سایت – با 70% تخفیف

دانلود پکیج تمام آموزشهای Docker سایت – با 70% تخفیف

1396/7/23 تاریخ بروزرسانی

دانلود پکیج تمام آموزشهای Docker سایت – با 70% تخفیف

دانلود پکیج تمام آموزشهای Docker سایت – با 70% تخفیف

داکر ( Docker ) چیست ؟
داکر یک پروژه متن‌باز است که فرایند استقرار نرم‌افزارها و سرویس‌ها رو با معرفی مفهوم “Container”ها سرعت می‌بخشد. بعضی از افراد فکر می کنند داکر، ابزار مجازی سازی مانند وی‌ام‌ویر یا ویرچوال باکس است.
عده ای نیز فکر می کنند داکر ابزار مدیریت ماشین مجازی مانند وگرنت (Vagrant) است؛ ولی در واقع این‌گونه نیست.
به عبارت ساده، داکر یک پلت فرم جدید و متفاوت برای توسعه دهندگان و مدیران سیستم‌هاست که به آنها در ساخت، عرضه و اجرای اپلیکیشن های توزیع شده با استفاده از کانتینرها کمک می کند.
کانتینر یا محفظه، به توسعه دهنده اجازه می دهد تا یک اپلیکیشن را با تمام بخش های مورد نیاز مانند کتابخانه ها و دیگر وابستگی ها، بسته بندی کند و به عنوان یک پکیج مجزا بر روی سیستم های دیگر استفاده کند.

اطلاعات تماس :
05138460703
05138460704

https://farinsoft.ir/docker-training-pack

• آموزش Udemy LinuxAcademy Microsoft Azure Container Service with Docker
• آموزش Infinite Skills Learning Path: Delivering Applications with Docker
• آموزش Udemy LinuxAcademy Docker Quick Start
• آموزش WintellectNow Docker for ASP.NET Core Developers
• آموزش Udemy The Complete Docker Course for DevOps and Developers
• آموزش PluralSight Getting Started with Docker Swarm Mode
• آموزش Lynda Deploying Container Apps with Docker Cloud
• آموزش PluralSight Managing Docker Images
• آموزش PluralSight Docker Networking
• آموزش Udemy Docker Swarm: From Beginner to Advanced
• آموزش Udemy Docker and Containers: The Essentials
• آموزش PluralSight Getting Started with Docker on Windows
• آموزش PluralSight Getting Started with Docker Datacenter
• آموزش PluralSight Using Docker on AWS
• آموزش PacktPub Mastering Docker
• آموزش Udemy Docker Compose in Depth
• آموزش WintellectNOW - Mastering Docker
• آموزش Lynda Docker: The Basics
• آموزش PluralSight Getting Started with Docker
• آموزش PluralSight Play by Play: Docker for Web Developers with John Papa and Dan Wahlin
• آموزش Infinite Skills Real World Docker Training Video
• آموزش PluralSight Continuous Delivery Using Docker And Ansible
• آموزش InfiniteSkills Learning Docker Training Video
• آموزش Tuts+ Develop and Deploy With Docker
• آموزش PluralSight Docker for Web Developers
• آموزش PluralSight Docker Swarm: Native Docker Clustering
• WintellectNOW Getting On Board with Docker
• PacktPub Getting Started with Docker 1.2
• PluralSight Containerizing a Software Application with Docker
• PacktPub Docker Technologies for DevOps and Developers
• Udemy Docker Mastery: The Complete Toolset From a Docker Captain
• Lynda Deploying Docker to AWS
• PluralSight Introduction to Docker on Windows with Visual Studio 2017
• Udemy Beginners' guide to software containerization and Docker
• PluralSight Docker Images and Containers for ASP.NET Core
• PluralSight Docker and Containers: The Big Picture
• Cloud Academy Docker and Container Technologies
• آموزش Udemy Shipping Docker
• آموزش Udemy Docker on Windows 10 and Server 2016
• آموزش PacktPub Docker for Cross Platform
• آموزش Udemy Docker and Continuous Integration: Code, Build, Test, Deploy
• آموزش CBT Nuggets Docker
• آموزش InfiniteSkills Deploying Docker Containers to Amazon Web Services Training Video
• آموزش Cloud Academy Docker: advanced concepts
• آموزش Cloud Academy Getting started with Docker
• آموزش PluralSight First Look: Native Docker Clustering
• آموزش Live Lessons Docker Containers
• آموزش PluralSight Docker Deep Dive
• آموزش PluralSight Docker Fundamentals
• آموزش PluralSight Integrating Docker with DevOps Automated Workflows

اطلاعات تماس :
05138460703
05138460704
https://farinsoft.ir/docker-training-pack
cbt nuggets docker,فیلم آموزش اصول docker,فیلم آموزش docker,ویندوز سرور 2016 docker,کتاب docker,docker for web developers,docker,فیلم docker,دانلود docker,docker چیست,فیلم docker,دانلود docker,docker,قابلیت docker engine,آموزش docker,cbt nuggets docker,کار با docker,ویندوز سرور 2016 docker,فیلم آموزش اصول docker,فیلم آموزش docker

دانلود پکیج تمام آموزشهای Docker سایت – با 70% تخفیف

شرکت فرین نام آگهی دهنده :
09017193040 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll