دانلود پکیج تمام آموزشهای DevOps سایت – با 70% تخفیف

دانلود پکیج تمام آموزشهای DevOps سایت – با 70% تخفیف

1396/7/23 تاریخ بروزرسانی

دانلود پکیج تمام آموزشهای DevOps سایت – با 70% تخفیف

دانلود پکیج تمام آموزشهای DevOps سایت – با 70% تخفیف
DevOps چیست ؟
تا پیش از سال 2009 که روش توسعه ، مهندسی و معماری نرم افزار DevOps پیشنهاد شود ، دو تیم Dev و Ops در شرکت های تولید نرم افزار وجود داشتند.
وظیفه تیم توسعه یا Dev این بود که برنامه های جدید ، سرویس های نوین و قابلیت های متعددی را به برنامه های در حال تولید اضافه کرده و یا به کل به جای برنامه و نرم افزارهای گذشته برنامه های جدیدی را ارائه کند.
و اما وظیفه تیم Ops یا عملیات بر خلاف تیم Dev این بود که به غنا و پایداری سرویس ها و برنامه های موجود بپردازد.
اینطوری بود که این دو تیم با هم سر سازگاری نداشته و روابطشان کمی تیره بود. به هر حال متدولوژی DevOps ارائه شد تا اینکه این دو تیم بتوانند بهتر و طبق قواعدی با هم همکاری کنند که در نتیجه آن ها مشتری بهره بیشتری از نرم افزارهای موجود و نرم افزارهایی که قرار است به وی تحویل شود ببرد.
باید توجه داشته باشید که DevOps به هیچ وجه یک تیم مشترک از این دو تیم سنتی در شرکت های نرم افزاری نیست ، DevOps ابدا یک روش برای Continues Delivery نیست و . . .

اطلاعات تماس :
05138460703
05138460704
https://farinsoft.ir/devops-training-pack

• PacktPub Docker Technologies for DevOps and Developers
• Lynda DevOps Foundations: Continuous Delivery/Continuous Integration
• Lynda AWS for DevOps: Security, Governance, and Validation
• Udemy Master Jenkins Course For Developers and DevOps
• LiveLessons DevOps Essentials on AWS: Continuous Integration and Continuous Delivery with AWS Developer Tools
• PluralSight PowerShell & DevOps Global Summit 2016 Sessions
• PacktPub Master Jenkins Course For Developers and DevOps
• Udemy Jenkins With DevOps For Developers: Mastery Course 2.0
• Udemy DevOps Fundamentals: Gain Solid Understanding
• Lynda DevOps with Visual Studio Team Services
• Cloud Academy DevOps Fundamentals
• Cloud Academy AWS certified DevOps Engineer Professional certification
• Cloud Academy AWS certified DevOps Engineer Professional certification
• آموزش Udemy Jenkins: Learn continuous integration, DevOps with Jenkins
• آموزش Lynda AWS for DevOps: Continuous Delivery and Process Automation
• آموزش Lynda DevOps Foundations: Containers
• آموزش Lynda AWS for DevOps: High Availability and Elasticity
• آموزش Udemy Vagrant Essentials : Learn DevOps Using Vagrant
• آموزش Udemy The Complete Jenkins Course For Developers and DevOps
• آموزش Infinite Skills Oreilly Designing Cloud Native Architecture for DevOps
• آموزش Udemy LinuxAcademy AWS Certified DevOps Engineer - Professional Level
• آموزش Lynda DevOps Foundations: Infrastructure Automation
• آموزش Udemy The Complete Docker Course for DevOps and Developers
• آموزش PluralSight Implementing DevOps in the Real World
• آموزش PacktPub DevOps for Web Development
• آموزش Udemy Real-World DevOps with Microsoft Azure
• آموزش Live Lessons DevOps in the Cloud
• آموزش PacktPub Learning Path: Modern DevOps
• آموزش Udemy DevOps: CI/CD using AWS CodePipeline & Elastic Beanstalk
• آموزش PacktPub Mastering DevOps
• آموزش Lynda DevOps Fundamentals
• آموزش Lynda Cloud Computing: The Cloud and DevOps
• آموزش PluralSight DevOps Skills for Developers with Visual Studio & TFS 2015
• آموزش PluralSight AWS Certified DevOps Engineer: High Availability and Elasticity
• آموزش Udemy The Complete DevOps Engineer Course 2.0 - Java & Kubernetes
• آموزش PacktPub Learning Path: DevOps with Docker
• آموزش PluralSight AWS Certified DevOps Engineer: Security, Governance, and Validation
• آموزش PluralSight AWS Certified DevOps Engineer : Monitoring Metrics and Logging
• آموزش PluralSight AWS Certified DevOps Engineer: Continuous Delivery and Automation
• آموزش Udemy LinuxAcademy - Learning Chef DevOps Deployment
• آموزش Udemy Linux Academy DevOps Essentials
• آموزش Udemy LinuxAcademy: Learning Puppet DevOps Deployment Puppet Professional Certification
• آموزش PluralSight Integrating Docker with DevOps Automated Workflows
• آموزش PluralSight DevOps: The Big Picture
• آموزش Live Lessons DevOps in the Cloud
اطلاعات تماس :
05138460703
05138460704
https://farinsoft.ir/devops-training-pack


معماری نرم افزار بخش اول,آموزش software architecture,فیلم آموزش معماری نرم افزار,اصول معماری نرم افزار بخش اول,دانلود اصول معماری نرم افزار,معرفی معماری نرم افزار,آموزش معماری نرم افزار,معماری نرم افزار,دوره آموزش مهندسی نرم افزار,اصول معماری نرم افزار,معماری نرم افزار,آموزش معماری نرم افزار,فیلم software architecture,آموزش اصول معماری نرم افزار,دانلود آموزش معماری نرم افزار,فیلم اصول معماری نرم افزار,آموزش مهندسی نرم افزار,دانلود اصول معماری نرم افزار,کار با software architecture,معرفی software architecture

دانلود پکیج تمام آموزشهای DevOps سایت – با 70% تخفیف

شرکت فرین نام آگهی دهنده :
09017193040 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll