کارت مایفر PVC

کارت مایفر PVC

1396/9/9 تاریخ بروزرسانی

کارت مایفر PVC

چاپ افست ودیجیتال انواع کارت پرسنلی بر روی کارت های اسمارت - RFID - پی وی سی مگنت کانتکلسPVC
کارت های هوشمندPVC
کارت حضور و غیابPVC
کارت شناساییPVC
کارت پرسنلیPVC
کارت عضویتPVC
کارت مغناطیسPVC
کارت هوشمندPVC
کارت مایفرPVC
چاپ کارت هوشمند
فروش انواع کارت خام PVC:
کارت خام مگنت (Magenic stripe)
کارت خام مایفر1K /4K (Mifare)
کارت بدون تماس 125k
کارت دزفایر 1K / 4K
کارت Smart (اسمارت IC card)

کارت مایفر PVC

شرکت کارتکو نام آگهی دهنده :
02166969893 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll