استخدام برنامه نویس توسط شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس توسط شرکت معتبر

1396/12/14 تاریخ بروزرسانی

استخدام برنامه نویس توسط شرکت معتبر

صورت ((پروژه ا یی)) نیازمند است NS2,OPNET,GLOMOSIM,OMNET, تسلط کامل به پروژه های پردازش
تصویر*پردازش ویدویی *شبکه عصبی* فازی* ژنتیک *شبکه matlab تسلط کامل به جهت ارسال رزمه کاری ازطریق میل زیراقدام نمایید sendprogrammatore@hotmail.com صورت پروژه ای و دورکاری ماهیانه دومیلیون تومان گرافیست آشنا به طراحی گرافیک مسلط به نرم افزار های گرافیکی php
تسلط کامل به ,j2ee,java. تسلط کامل به -تسلط کامل به امنیت سیستم عامل ها *سرورها ویندوزیالینکوس متقاضیان سوابق و رزومه کامل خود را به همراه سایر توانمندیهای تخصصی به پست جهت ارسال رزمه کاری ازطریق میل زیراقدام نمایید sendprogrammatore@hotmail.com صورت
پروژهای و دورکاری ماهیانه دومیلیون تومان

استخدام برنامه نویس توسط شرکت معتبر

عادلی نام آگهی دهنده :
02166502432 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll