موسسه پرستاري سينا

موسسه پرستاري سينا

1396/12/14 تاریخ بروزرسانی

موسسه پرستاري سينا

گهداري و مراقبت از سالمند با مراقبين آموزش ديده
نگهداري از کودک با کودکياران تحصيل کرده
انجام کليه خدما پرستاري در منزل و بيمارستان به صورت روزانه و شبانه روزي ويزيت بيمار در منزل -فيزيوتراپي بيمار
انجام کليه آزمايشات و ارسال تجهيزات پزشکي به منزل

موسسه پرستاري سينا

farid yosefi نام آگهی دهنده :
09121896185 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll