پکیج آموزشهای R با 70% تخفیف

پکیج آموزشهای R با 70% تخفیف

1397/1/1 تاریخ بروزرسانی

پکیج آموزشهای R با 70% تخفیف

پکیج آموزشهای R با 70% تخفیف

این مجموعه پکیجی است از همه دوره های جدید زبان برنامه نویسی R که از میان دوره های وب سایت های Lynda, PluralSight, Oreilly, PacktPub, Udemy و . . . انتخاب شده اند و با تخفیفی ویژه در اختیار شما دوستان قرار می گیرند.


اطلاعات تماس :
05138460703
05138460704
09017193040
https://farinsoft.ir/r-2018-training-pack/

• PacktPub UI Development with Shiny
• Udemy Exploratory Data Analysis Using R
• Udemy Data Science with R Master Class
• Coursera Introduction to R for Data Science
• LiveLessons Shiny R
• PacktPub Advanced Tools and Techniques Beyond Base R
• TTC Learning Statistics: Concepts and Applications in R
• Lynda Learning the R Tidyverse
• PluralSight Data Management and Preparation Using R
• Lynda R: Interactive Visualizations with htmlwidgets
• PacktPub Bringing Order to Unstructured Data with R
• PacktPub Learn R programming
• PacktPub Discover Algorithms for Reward-Based Learning in R
• PacktPub Classifying and Clustering Data with R
• Udemy R Programming: Advanced Analytics In R For Data Science
• Udemy FutureLearn Introduction to R and Data Science (2017)
• PacktPub Heavy-Lifting Using R Libraries
• آموزش PacktPub R and Machine Learning Fundamentals
• آموزش PacktPub Deep Dive into Statistical Modeling with R
• آموزش PacktPub Learning Path: R: Data Extraction Transformation and Loading
• آموزش PacktPub Learning Path: R: Data Cleaning And Preprocessing
• آموزش PacktPub Learning Path: R: Mastering the ggplot2 Library
• آموزش PacktPub Learning Path: R: Powerful Data Analysis with R
• آموزش PacktPub Reinforcement Learning Techniques with R
• آموزش PacktPub R Data Visualization Word Clouds and 3D Plots
• آموزش PacktPub Machine Learning using Advanced Algorithms and Visualization in R
• آموزش Live Lessons Advanced R Programming
• آموزش Oreilly Easy, reproducible reports with R
• آموزش PacktPub R Data Visualization - Basic Plots, Maps, and Pie Charts
• آموزش Udemy Regression, Data Mining, Text Mining, Forecasting using R
• آموزش Reproducible Research and Reports with R Markdown
• آموزش WintellectNow The R Programming Language, Part 1
• WintellectNOW The R Programming Language, Part 2: Syntax
• آموزش Creating Simulations to Discover New Business Models
• آموزش PacktPub Learning Path: R: Complete Machine Learning and Deep Learning Solutions
• آموزش PacktPub Advanced Data Mining projects with R
• آموزش PacktPub Building Practical Recommendation Engines - Part 1
• آموزش Lynda Healthcare Analytics: Regression in R
• آموزش Lynda Social Network Analysis Using R
• آموزش Udemy Time Series Analysis and Forecasting in R

تعداد آموزش ها : 40 عنوان
مجموع زمان پکیج : 161 ساعت !
حجم : 48 گیگابایت
درصد تخفیف : 70%

اطلاعات تماس :
05138460703
05138460704
09017193040
https://farinsoft.ir/ethical-hacking-and-pentest


معرفی robotics,فیلم آموزش resharper,فیلم آموزش ruby on rails 4,فیلم آموزش realflow,آموزش regular expressions,docker چیست,فیلم آموزش ria,آموزش revit architecture 2015,آموزش ruby,دانلود فیلم آموزش ruby,فیلم آموزش rawtherapee,فیلم آموزش rhino,آموزش raspberry,آموزش redux,فیلم آموزش rup,معرفی responsive,فیلم آموزش raspberry,معرفی rspec,آموزش release management,advanced server programming

پکیج آموزشهای R با 70% تخفیف

شرکت فرین نام آگهی دهنده :
09017193040 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll