مشارکت در واردات خودرو سواري از دبي

مشارکت در واردات خودرو سواري از دبي

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

مشارکت در واردات خودرو سواري از دبي

***************** مشارکت در واردات خودرو سواري از دبي

شرکت بازرگاني آرشام از سرمايه گذاران عزيز جهت مشارکت و سرمايه گذاري در واردات

خودرو سواري از دبي و کشورهاي حوزه خليج فارس با قرارداد رسمي و عقود اسلامي

دعوت بعمل مي آورد.

جهت تماس با ما لطفا با آدرس:ایمیل مکاتبه يا با شماره 09123378590 تماس حاصل فرماييد.

مشارکت در واردات خودرو سواري از دبي ******************

مشارکت در واردات خودرو سواري از دبي

بازرگانی آرشام نام آگهی دهنده :
09123378590 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://www.arshamtrade.com لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll