تست های تشخیص مواد مخدر

تست های تشخیص مواد مخدر

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

تست های تشخیص مواد مخدر

تست های تشخیصی مواد مخدر

قابل استفاده برای تمامی مراکز ترک اعتیاد/داروخانه ها/آزمایشگاه ها /شرکت های پخش کننده فرآوده های آزمایشگاهی/مراکز بهداشتی درمانی
تست های تشخیصی سریع انواع مواد مخدر شامل:
تک تستیهای مورفین/امفتامین(شیشه)/متامفتامین(شیشه)/حشیش/متادون/ ترامادول
پنل های چند تستی شامل:
سه تستی( مورفین/آمفتامین/متامفتامین)
5تستی(مورفین/متادون/متامفتامین/حشیش/ترامادول)
10تستی(مورفین/متادون/آمفتامین/متامفتامین/حشیش/اکستازی/کوکایین/بنزودیازپام/باربیتورات/تری سیکلیک)
دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان
**تخفیفات ویژه برای شرکت های همکار و درخواستهای تعداد بالا**


تست های تشخیص مواد مخدر
تست های تشخیص مواد مخدر
تست های تشخیص مواد مخدر

تست های تشخیص مواد مخدر

امیرخانی نام آگهی دهنده :
88444508 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll