دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی

دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی

1394/3/9 تاریخ بروزرسانی

دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی

*********** دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی ***********


دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه فلزی ساختمانی سقف؛ با تایید استاندارد. با سرعت تولید 6-12 متر در دقیقه


دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی
دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی
دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی
دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی


*********** دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی ***********

دستگاه تولید تمام اتوماتیک تیرچه ساختمانی

مهندس جهانیان نام آگهی دهنده :
02144064215 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.jhni.com لینک آگهی :
تهران-فلکه2صادقیه-ابتدای کاشانی-برج مینا-طبقه8-واحد46 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll