نرم افزار حسابداری پنگوئن آبی

نرم افزار حسابداری پنگوئن آبی

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

نرم افزار حسابداری پنگوئن آبی

درصورت ایجاد هرسئوالی با شرکت تماس حاصل با شرکت تماس حاصل فرمایید
44956136
امکانات نرم افزار برخی
محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته
 ثبت اسناد خرید و فروش به روش دائمی
 امکان تعریف انواع دریافت و پرداخت )به صورت نقدی،حواله وچک(
 ارائه دفتر قانونی روزنامه
 تنظیم صورت های مالی اساسی )ترازنامه،سود و زیان(
 ثبت اسناد اتوماتیک شامل)سند افتتاحیه/سند اختتامیه /سند سود و زیان و بستن حسابهای موقت(
 گزارش عملیات بانکها-صندوق-حساب مشتریان بدهکار و بستانکار-خریدو فروش-کالا
 طبقه بندی دسته چک ها ،صندوق ها و سایر منابع مالی
 امکان صدور سند اتوماتیک کلیه عملیات اسناد دریافتنی و پرداختنی
 امکان صدور سند حسابداری به صورت مکانیزه در بخش های مختلف
 و مانده مشتری در فاکتورها
 شماره گذاری اسناد
 ثبت فاکتور های خدمات و ثبت درآمد
 تعیین اختصاصی مالیات برای هر یک از گروه حساب ها و ثبت خودکار مبلغ مالیات در فاکتور ها

احسان فرخی احسان فرخی

نرم افزار حسابداری پنگوئن آبی

احسان فرخی نام آگهی دهنده :
44956136 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll