فروش ویپ گیت وی های نیوراک | Newrock VoIP Gateway

فروش ویپ گیت وی های نیوراک | Newrock VoIP Gateway

1394/1/29 تاریخ بروزرسانی

فروش ویپ گیت وی های نیوراک | Newrock VoIP Gateway

گیت وی های نیوراک ساخت کشور چین دارای کیفیت مناسبی جهت انتقال صدا بر روی بستر شبکه می باشند . این گیت وی ها از پروتکل SIP به خوبی پشتیبانی می کنند و همچنین می توان از کدک های G.711,G.723,G.729 در این گیت وی ها استفاده نمود .
مدل های گیت وی های نیوراک از 2 پورت تا 96 پورت FXO/FXS می باشد که شامل موارد زیر می باشد .
VoIP ATA :
HX411 : 1 FXO , 1 FXS , 2 LAN Ports
HX402 : 2 FXS , 2 LAN Ports
HX422 : 2 FXO , 2 FXS , 2 LAN Ports

Enterprise Gateway :

MX8-4S : 4 FXS ports, 1 LAN port
MX8-4O : 4 FXO ports, 1 LAN port
MX8-8S : 8 FXS ports, 1 LAN port
MX8-4S/4 : 4FXS+4FXO ports, 1 LAN port
MX8-8O : 8 FXO ports, 1LAN port

MX60 :
MX60-16S : 16 FXS
MX60-32S : 32 FXS
MX60-48S : 48 FXS
MX60-8S/8 : 8 FXS + 8 FXO
MX60-24S/8 : 24 FXS + 8 FXO
MX60-40S/8 : 40 FXS + 8 FXO
MX60-16S/16 : 16 FXS + 16 FXO
MX60-32S/16 : 32 FXS + 16 FXO
MX60-24S/24 : 24 FXO + 24 FXS

MX120 :
MX120-48S : 48 FXS
MX120-96S : 96 FXS
MX120-48FXO : 48 FXO
MX120-96FXO : 96 FXO
MX120-24S/24 : 24 FXO+24 FXS
MX120-36S/36 : 36 FXO + 36 FXS
MX120-48S/48 : 48 FXO + 48 FXS
MX120-40S/8 : 40 FXS + 8 FXO
MX120-84S/12 : 84 FXS + 12 FXO
MX120-80S/16 : 18 FXS + 16 FXO
MX120-72S/24 : 72 FXS + 24 FXO

www.FARATelecom.com
88967309

فروش ویپ گیت وی های نیوراک | Newrock VoIP Gateway

تهرانی نام آگهی دهنده :
88967309 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://www.faratelecom.com لینک آگهی :
خیابان فاطمی آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll