توزیع کننده انواع فشارشکن

توزیع کننده انواع فشارشکن

1396/10/30 تاریخ بروزرسانی

توزیع کننده انواع فشارشکن

:شامل PRESSURE SWITCH انواع فشار سنج ها
: بارومتر ، پینرومتر ، مانومتر ، دیافراگمی ، فانوسی و مدلهای مختلف در انواع
Absolute Pressure , Gauge Pressure , Diafferential Pressure , Premium Performance
Multi Range / Multi Variable , Low Power Voltage Output
: شامل TEMPERATURE SWITCH انواع دما سنج ها
شيشه اي (Glass ) بي متال (bimetal) دما سنجهاي پر شده از گاز (Gas Filled )
ترمومترهاي مقاومتي (RTD) ترموكوپل ها و ديگر ترمومتر هاي صنعتي
: شامل FLOW SWITCH انواع وسائل اندازه گیری دبی و سرعت
Magnetic Flow Transmitters , Magnetic Flow Tubes , Mass Flow Meters , Vortex
Differential Pressure Flow Measurement System
در انواع مختلف
اوريفيس( Orifice ) ونتوري ( Venturi )
و انواع ديگر دبي سنجها مانند
Target Flow Meter , Electro Magnetic Flow Meter
: شامل (LEVEL SWITCH) انواع عمق سنج ها
Buoyancy سیستمهای بر مبنای فشار شناوری
و انواع سیستم ها و وسائل اندازه گیری گشتاور و توتن شامل ترک متر
و دیگر وسائل مکانیکی اندازه گیری و کنترل شامل
Vibration Switch , Transmitter , Transducer , Controller / Recorder , Air Regulator
Control & Safety Valve , Isolating Valve , Gauge Glass , Connectors , Tube ,توزیع کننده انواع فشارشکن
توزیع کننده انواع فشارشکن
توزیع کننده انواع فشارشکن

توزیع کننده انواع فشارشکن

اسماعیل محمودزاده نام آگهی دهنده :
09128408807 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll