تدريس خصوصي| دروس تخصصي برق و رياضيات كليه رشته ها

تدريس خصوصي| دروس تخصصي برق و رياضيات كليه رشته ها

1395/4/25 تاریخ بروزرسانی

تدريس خصوصي| دروس تخصصي برق و رياضيات كليه رشته ها

تدريس خصوصي و گروهي برق و الکترونيک


در کليه مقاطع کارداني - کارشناسي - کارشناسي ارشد:

معادلات ديفرانسيل و انتگرال

رياضيات مهندسي

تحليل مدارهاي الکتريکي 1 و2

ماشين هاي الکتريکي 1 و2 - کنترل خطي

بررسي سيستم هاي قدرت 1 و2

رياضيات کليه گروه هاي تحصيلي اعم از
رشته هاي فني مهندسي :

مهندسي برق و الکترونيک - مهندسي عمران -

مهندسي مکانيک و .....
علوم پايه :

حسابداري - مديريت و...

تدريس خصوصي| دروس تخصصي برق و رياضيات كليه رشته ها

مصطفي نام آگهی دهنده :
09171077665 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
mostafazare65@gmail.com لینک آگهی :
شيراز آدرس :
400000 ریال قیمت :

loader

Scroll