اتوماسيون اداري تحت وب شرکت نرم افزاری نگاره

اتوماسيون اداري تحت وب شرکت نرم افزاری نگاره

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

اتوماسيون اداري تحت وب شرکت نرم افزاری نگاره

شركت نرم افزاري نگاره با 22 سال تجربه در زمينه اتوماسيون ادارات و مديريت فرايند هاي كاري در سازمانهاي بزرگ مقياس،جهت معرفي برخي تجارب و محصولات خود در اين گونه سازمانها ، اعلام مي نمايد
مسئولين شركت نرم افزاري نگاره راه حل هاي خود را براي نيل به سازمانهاي الكترونيكي بدون كاغذ حضورتان معرفي نمايند.
سيستم اتوماسيون اداري به منظور برطرف نمودن مشكلات موجود كه در سيستم دستي ثبت و گردش مستندات اداري وجود دارد طراحي و پياده سازي شده است.
از جمله مشكلات و محدوديتهايي كه در سيستم گردش در سيستم دستي مكاتبات فعلي مي توان به كندي در ذخيره و بازيابي اطلاعات مستندات در گردش ، محدوديت در فراهم سازي اطلاعات مورد نياز ، توليد حجم بالايي از مستندات كاغذي ، مفقود شدن اسناد ، دشواري دسته بنديي و استخراج اطلاعات و ... اشاره كرد. هدف نهايي اين سيستم ، حذف مكاتبات كاغذي و جايگزيني آن با نظامي الكترونيكي است. براي دستيابي به اين هدف سيستم از امكاناتي بشرح زير برخوردار است :
توانمنديهاي سيستم اتوماسيون اداري سامان نگاره
· پشتيباني از دبيرخانه هاي غيرمتمركز و متمركز
· امكان شماره دهي خودكار يا غير خودكار
· ثبت نامه وارده و ارسال الكترونيكي آن به مقصد داخلي
· امكان پويش نامه و ضمائم آن
· ثبت اقدامات انجام شده در گردش نامه
· امكان ارتباط با ويرايشگر Word
· قابليت رديابي سوابق نامهها
· امكان جستجوي نامه به روشهاي مختلف
· امكان بايگاني غيرمتمركز و درختي
· امكان طبقهبندي موضوعي مستندات
· پينوشت يا يادداشتدهي و گردش نامه
· امكان گردش همزمان رونوشتها ي يک مستند
· امكان مشاهده تاريخچه گردش رونوشت و اصل مستند
· امكان برقراري پيوند بين مستندات مختلف
· امكان تعريف انواع روالهاي كاري و گردش مكاتبات
· تعريف دبير و نقش از طرف
· ايجاد ساختار تشكيلاتي سازمان
· امضاي ديجيتال به منظور تضمين اصالت فرستنده
· امکان تعريف کنترل¬هاي مختلف امنيتي از جمله انواع سطوح دسترسي، دستيابي به سيستم و اطلاعات
· معرفي فعاليتهاي خودكار
· ضميمه نمودن صوت , فيلم , تصوير و ...
· امكان برقراري ارتباط از طريق Web
· ارجاع, پيگيري و تفويض اختيار
قابليت¬هاي ويژه سيستم اتوماسيون اداري سامان نگاره
· مبتني بر گردش كار (Work Flow Based)
· قابليت استفاده تحت ويندوز و وب (Multi User Interface)
· داراي ابزار قدرتمند فرم ساز جهت ساخت كليه فرمهاي مورد نياز به صورت گردش كاري
· پشتيباني از پروتكل ECE جهت ارتباطات فرامنطقه اي با ساير سيستم¬هاي اتوماسيون اداري( Xml Web Service & Email)
· امكان استفاده به صورت Off Line
· بهره گيري از زيرسيستم هوشمند پيگيري روي موارد كاري
· داشبورد مديران جهت كنترل موارد كاري ارجاع شده
· ارسال خودكار نامه هاي دعوت و صورت جلسات
· امكان استفاده از قلم نوري جهت درج پي نوشت ، يادداشت و گزارش
· امكان ارسال فكس
ارايه انواع گزارشات پويا به صورت درختي، تفصيلي و نموداري

اتوماسيون اداري تحت وب شرکت نرم افزاری نگاره

شرکت نرم افزاری نگاره نام آگهی دهنده :
02188737769 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.negarehsoft.ir لینک آگهی :
خيابان بخارست،كوچه ششم،شماره 36، واحد3،تهران كد پستي15146 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll