تامین فشارسنج مانومتر

تامین فشارسنج مانومتر

1394/3/12 تاریخ بروزرسانی

تامین فشارسنج مانومتر

شارسنج صفحه 6سانت روغنی 10بار اتصال از زیر با کانکشن برنجی و کیفیت مطلوب روغن گلیسیرین.

*** تامین گیج فشار با شیرمانومتری به قیمت ویژه

تامین فشارسنج مانومتر

naseri نام آگهی دهنده :
77612462 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
bahar tower آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll