تدریس خصوصی آواز پاپ|صداسازی و تکنیک

تدریس خصوصی آواز پاپ|صداسازی و تکنیک

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

تدریس خصوصی آواز پاپ|صداسازی و تکنیک

-دستیابی به صدای طبیعی با توجه به فیزیولوژی منحصر به فرد هر حنجره
-آناتومی و تنفس صحیح
-وکالیز و تکنیک
-تحلیل ترانه و ارزش آوایی کلمات در خوانش
و....

تدریس خصوصی آواز پاپ|صداسازی و تکنیک

پارسا نام آگهی دهنده :
09195832106 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll