شرکت پارت زیست طب اراده دهنده مواد و تجهیبزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

شرکت پارت زیست طب اراده دهنده مواد و تجهیبزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

شرکت پارت زیست طب اراده دهنده مواد و تجهیبزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

شرکت پارت زیست طب ارائه دهنده خدمات مناسب در زمکینه فروش مواد و تجهیزات آزمایشگاه به کادر دانشگاهی و آزمایشگاهی شمال کشور
انواع میکروتیوب
انواع فالکون
انواع نوک سمپلر- رک
انواع رپید تستها و کیتهای تشخیصی ( دستی- دستگاهی)

شرکت پارت زیست طب اراده دهنده مواد و تجهیبزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

پارت زیست طب نام آگهی دهنده :
09111561008 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
خیابان قارن-روبروی بانک ملی- مجتمع قارن کلینیک- طبقه اول- واحد 7 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll