خط تولید تونر

خط تولید تونر

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

خط تولید تونر

خط تولید تونر در ایران

به دلیل پیچیدگی وهزینه بالای تولید تونرتابحال درایران رغبتی برای احداث کارخانه تولید تونر وجود نداشته است .بنابراین تمام تونرمصرفی درایران (حدود3هزارتن )،ازخارج واردمی شده است .شرکت سامانه پوی شرق اولین شرکتی است که بادانش وفناوری کاملاایرانی ،باروشی جدید وقیمتی 10برابر کمتر از تولیدکنندگان خارجی ماشین های خط تولید تونرراطراحی کرده وساخته است .بنابراین تونرهای تولیدی ازنظر کیفیت بهتر وازنظرقیمت ارزانتر ازانواع چینی می باشد .ازآنجا که نیاز ومصرف کشورزیاد است وعلاوه برآن درمنطقه هم تولید کننده تونروجود ندارد . می توانیم دانش وفناوری خوددراختیار کسانی بگذاریم که واردکننده هستند یامی خواهند درزمینه تولیدتونرفعالیت کنند .به امید ایرانی آباد وآزادوتولیدکننده .

خط تولید تونر

حسنی نام آگهی دهنده :
09155125514 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.astertoner.ir لینک آگهی :
شهرک صنعتی مشهد آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll