کتاب آموزش پلاگین های 3ds max

کتاب آموزش پلاگین های 3ds max

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

کتاب آموزش پلاگین های 3ds max

سرفصل هاي کتاب
کتاب شامل سه فصل است. فصل اول و دوم، شامل آموزش برخی از پلاگين هاي مهم و پرکاربرد است.
در فصول اين کتاب با پنج پلاگين مهم و پر کاربرد آشنا شده و اصول کار با آن ها را فرا خواهيد گرفت
که شامل موارد زيرند:
شبيه سازي کوه، آسمان و دريا(؛ ( DreamScape
شبيه سازي دود، آتش و غيره(؛ ( AfterBurn
پرداخت صحنه(؛ ( Final Render
شبيه سازي صحنه هاي کارتوني(؛ ( Final Toon
شبيه سازي عمق تصاوير يا ناحيه(. ( Final DOF
البته باید توجه داشت همراه این پلاگین های اصلی،

کتاب آموزش پلاگین های 3ds max

----- نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://kianpub.com/book/1021 لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll