بهترین شیوه براي حفاظت از محیط زیست | نهادینه کردن عادت هاي مثبت

بهترین شیوه براي حفاظت از محیط زیست | نهادینه کردن عادت هاي مثبت

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

بهترین شیوه براي حفاظت از محیط زیست | نهادینه کردن عادت هاي مثبت

بهترین شیوه براي حفاظت از محیط زیست، نهادینه کردن عادت هاي مثبت و استفاده درست و بهینه از منابع در جامعه و آموزش این عادت ها از
دوران کودکی و تبدیل آن به یک باور ذهنی است.
در راستاي اجراي این مهم " نخستین جشنواره ملی مسافران پاك "مرداد ماه 1394 در استان گیلان برگزار خواهد شد.
این جشنواره در شهرستان بندر انزلی و با هدف بسترسازي، اعتلاء و اشاعه فرهنگ حفاظت از دریا و سواحل آن و مدیریت بهداشت، ایمنی و
محیط زیست درسواحل و دریا و همچنین ایجاد انگیزه در گردشگران ، برگزار می گردد.
مهم ترین هدف از اجراي این جشنواره به تصویر کشیدن موضوع حفاظت از دریا و ساحل با یک دیدگاه عام از قاب نگاه کودکان و نوجوانان می
باشد ، تا به بهترین شکل به عنوان ابزاري نو و هدفمند در راستاي توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت و
دستیابی به توسعه پایدار به کار گرفته شود و همچنین با اجراي کارگاه هاي آموزشی با موضوعات و مباحث تخصصی حفاظت از ساحل و دریا و
گردشگري سعی در ارتقاء سطح دانش فنی و مهارت هاي عملی کارشناسان این حوزه ها دارد.
در این رویداد ما به بررسی موضوع اصلی که همان حفاظت از دریاست در دو بعد عام و خاص می پردازیم :
بعد خاص کارشناسان ، مدیران و مسئولین
بعد عام عموم مردم و خصوصا آینده سازان این مرز و بوم
نخستین جشنواره ملی مسافران پاك با اهداف متعالی آن ، سعی در ایجاد جذابیت و ترغیب براي سفرهاي داخلی داشته و در مقابل آن با
ایجاد بستر مناسب به آموزش حفاظت از دریا و ساحل می پردازد، باشد که در این همکاري مشترك، بتوانیم گامی هر جند کوچک در جهت
نجات ساحل و دریا و همچنین توسعه صنعت گردشگري، در میهن عزیزمان به عنوان سرزمینی چهار فصل برداریم!

بهترین شیوه براي حفاظت از محیط زیست | نهادینه کردن عادت هاي مثبت

اناهیتا نظر ی نام آگهی دهنده :
09112462470 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.mp-festival.ir لینک آگهی :
گیلان-بندرانزلی-اطباء-هتل دنیز آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll