سیستم ژاکارد کامپیوتری فرش ماشینی

سیستم ژاکارد کامپیوتری فرش ماشینی

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

سیستم ژاکارد کامپیوتری فرش ماشینی

سیستم ژاکارد کامپیوتری جایگزین پانچ نقشه(فرش ماشینی)- سیستم ژاکارد کامپیوتری فرش ماشینی تکسیما و واندویل نوع کامپیوتر سولونوئید تاکمورا ژاپن(TAKEMURA)
9باند کوچک-

سیستم ژاکارد کامپیوتری فرش ماشینی

جمشیداسماعیلی نام آگهی دهنده :
09141416289 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
ماکو بلوار رسالت بالاتر از بانک سپه نمایشگاه فرش ماشینی مرینوس مشهد آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll