فروش انواع سیم و کابل

فروش انواع سیم و کابل

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

فروش انواع سیم و کابل

کابل ها براساس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوع هستنند و به شکل های مختلفی در بازار یافت می شوند.
ساختمان و اجزای تشکیل دهنده کابل های مخابراتی کاملا با کابل های مورد استفاده در صنعت برق فشار قوی و ضعیف تفاوت دارند؛ اما به طور کلی کابل ها همواره از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده اند.
تفاوت کابل ها ناشی از نوع کاربرد آنهاست، یعنی نوع کاربردشان موجب می شود که جنس، شکل، سطح مقطع و تعداد هادی ها و عایق ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. این تفاوتها موجب تقسیم بندی کابل ها می گردد.
سایز 0.5×1 تا 50×1 میلی متر مربع
کاربرد: مصارف داخلی و سیم کشی ساختمان ها
کابلهای میله ای
سایز: 1.5×2تا 35×4 میلی متر مربع
کاربرد: برای تاسیسات نصب ثابت ، برای مصارف داخلی و خارجی ، دفن در خاک مجاز نمی باشد.
انواع سیم و کابل NYA-NYAF-NYAB : هادیها و عایقهای کابل ، سیم مفتولی و افشان و نیمه افشان ، تعداد سیم های
سیم های بند تخت (نایلونی) – سیم های میله ای- سیم های افشان(ساختمانی)- کابل های افشان سبک – کابل های افشان-کابل های میله ای کابل های کنترل(افشان)

فروش انواع سیم و کابل

----- نام آگهی دهنده :
44766314 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://noorasaa68.mihanblog.com/ لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll